0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار پاسور کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World Modus Super Series
Tony Wood
۴
۲
John Part
Finished
۱۴:۵۵
Danny Smith
۴
۲
Peter Burgoyne
Finished
۱۵:۲۰
David Wawrzewski
۰
۴
Tony Wood
Finished
۱۳:۰۵
Danny Smith
۳
۴
Ciaran Teehan
Finished
۱۳:۲۵
Peter Burgoyne
۴
۰
John Part
Finished
۱۳:۴۵
Tony Wood
۴
۱
Danny Smith
Finished
۱۴:۰۰
John Part
۱
۴
David Wawrzewski
Finished
۱۴:۱۵
Ciaran Teehan
۲
۴
Peter Burgoyne
Finished
۱۴:۴۰
David Wawrzewski
۴
۰
Ciaran Teehan
Finished
۱۵:۴۵
Ciaran Teehan
۴
۳
Tony Wood
Finished
۱۶:۲۵
Peter Burgoyne
۳
۴
David Wawrzewski
Finished
۱۶:۴۵
Ciaran Teehan
۴
۲
John Part
Finished
۱۷:۱۰
David Wawrzewski
۴
۱
Danny Smith
Finished
۱۷:۲۵
Tony Wood
۲
۴
Peter Burgoyne
Finished
۱۷:۴۵
John Part
۴
۳
Danny Smith
Finished
۱۶:۰۰
  England Premier League
Gerwyn Price
-
-
Johnny Clayton
بازی شروع نشده است
۲۳:۴۰
Michael van Gerwen
۶
۵
Peter Wright
Finished
۲۲:۴۰
Nathan Aspinall
-
-
Dimitri van de Bergh
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید